Požární ochrana

Naše společnost je oprávněna navrhovat a aplikovat systémy pasivní požární ochrany

  • Dilatační a konstrukční spáry
  • Protipožární nátěry a nástřiky
  • Prostupy plastových a kovových potrubí
  • Prostupy kabelů, kabelových lávek a žlabů
  • Prostupy VZT a protipožárních klapek
  • Sdružené a kombinované prostupy