Služby

Projektová činnost ve výstavbě

 • Vypracování studie
 • Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
 • Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení
 • Vypracování dokumentace provádění stavby, vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 • Vypracování kontrolních rozpočtů

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

 • Získání stanovisek dotčených orgánů
 • Získání vyjádření účastníků řízení
 • Zajištění podmínek umožňujících vlastní provádění stavby
 • Zpracování seznamů dokladů ke kolaudaci stavby
 • Kontrola úplnosti a správnosti dokladů potřebných ke kolaudaci zajišťovaných objednatelem
 • Koordinační činnost v rámci přípravy kolaudace se zhotovitelem, projektantem, stavebníkem
 • Spoluúčast při kolaudačním řízení a při vydání kolaudačního souhlasu

Činnost technických poradců ve stavebnictví

 • Autorský dozor (AD)
 • Technický dozor investora (TDI)

Program dešťovka

 • Kompletní vyřízení dotace na klíč
 • Zpracujeme odborný posudek, podáme žádost, nabídneme nádrž i příslušenství, postaráme se o vyplacení dotace na váš účet.
 • Naši odměnu platíte až po schválení dotace.
 • Zajištění realizace